Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktivity pro třídy

Knížka pro prvňáčka

 • určeno pro žáky prvních tříd
 • na programu spolupracujeme se Svazem knihovníků a informačních pracovníků
 • cílem je podpořit děti v čtení a práci s knihami, umožnit jim sblížit se s knihovnou a jejím fondem děti chodí od listopadu do května na pravidelná setkání v knihovně, kde si čteme, hrajeme, kreslíme a seznamujeme se s novými i staršími pohádkami
 • odměnou je dětem vždy původní česká novinka – pohádková knížka, popř. knížka básniček, kterou dostane na konci naší spolupráce každý žáček a která je jenom jeho
 • zároveň dostávají děti v polovině programu průkazky do knihovny, které budou zdarma do třetí třídy, můžou jich využívat při půjčování během návštěv se školou, nebo kdykoli při návštěvě s rodiči během půjčovní doby knihovny

 

Noc s Andersenem

 • každoročně probíhá tzv. Noc s Andersenem a to vždy v pátek okolo narozenin H.CH. Andersena (2.dubna)
 • kouzelná noc, kdy děti tráví večer i celou noc v knihovně, jsou pro ně připravené hry, soutěže, vyrábění, povídání, pohádky a dobrodružná cesta za některou z pohádkových postav
 • na Noci s Andersenem přespává max. 17 dětí, proto je vhodná spíše pro celý ročník a z něj vybrat 17 vážných zájemců, je však možné ji koncipovat i jako odměnu pro třídu

 

 

 

Vystavování výtvarných prací u nás v knihovně

 • rádi uvítáme jakékoli materiály z tvorby žáčků a vystavíme je v oddělení pro děti a mládež
 • nemusí se jednat pouze o obrázky z výtvarné výchovy, uvítáme i zpracované projekty na různá témata a různého rozsahu

 

Celé Česko čte dětem

 • nezisková organizace Celé Česko čte dětem vyhlašuje každý měsíc soutěž o krásné ceny (knihy, záložky atd.) na základě četby z vybrané knihy – ta je každý měsíc jiná
 • soutěž je potřeba si hlídat a začátkem měsíce kontrolovat nové zadání
 • pokud knihu nebudeme mít ve svém fondu, pokusíme se ji zapůjčit z jiné knihovny

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru