Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

17. 10. Autostopem na ruském severu

Ve druhé říjnové přednášce, která proběhne v úterý 17. od 17 hodin ve Velkém výstavním sále muzea, jsou všichni srdečně zváni na putování povodím Severní Dviny. Tento kraj se pyšní nejen panenskou přírodou, plnou lesů, řek a jezer, ale také kláštery i malebnými vesničkami, kde jakoby se zastavil čas před několika desetiletími. Kromě toho v ústí řeky Severní Dviny v 16. století založené město Archandělsk fungovalo až do založení Sankt Petěrburgu jako jediný ruský přístav pro obchod s Evropou, tedy jako „ruské okno do Evropy".
Přednáškou nás provede cestovatel Libor Drahoňovský

, který o Rusku díky českým médiím dostával většinou negativní informace. Vydal se tedy do jedné z nejstrašnějších zemí světa sám na vlastní pěst poprvé v roce 1999. V dalších letech v této zemi absolvoval jeden či více měsíců trvajících pobytů. Dohromady zde strávil téměř tři roky svého života. Jak poznamenal: „Příroda, pamětihodnosti a především hluboká ruská duše jsou okouzlující". Procestoval převážně autostopem téměř všechny regiony evropského Ruska i západní Sibiř. Během těchto toulek poznal nejen mnoho zajímavých a krásných míst, ale především spoustu dobrosrdečných a pohostinných lidí, přičemž mnozí jsou jeho přáteli dodnes. V klášterech se často nechával zaměstnat jako dobrovolník za nocleh a za stravu, a mohl se tak podrobněji obeznámit se způsobem života mnichů i dobrovolníků. Tím se mu naskytla jedinečná příležitost naslouchat lidem s různě pohnutou a hříšnou minulostí, z nichž se mnozí upřímně obraceli k Nejvyššímu. Ve Velikém Novgorodě v zimě roku 2004/2005 pracoval jako noční hlídač v městské knihovně. Tyto měsíce zde strávené patří k nejkrásnějším obdobím jeho života. Ruské nekonečné roviny, tajga, tundra i stepi se nesmazatelně zapsaly do jeho srdce. Cestování autostopem po největší zemí světa, až na malé výjimky, fungovalo a stále funguje skvěle. Rusko je země kontrastů a samy zážitky z cest dávají za pravdu výroku, že je zde vše možné. Samotná evropská část této země je natolik rozsáhlá a rozmanitá, že ji nelze pojmout do jedné besedy. Proto ji pan Drahoňovský rozdělil do několika dílů.

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru